Logo Dydnia ZS - Zespół Szkół w Dydni

Szkoła z klasą 2.0 2013-2014

Rok skolny 2013-2014

TRZECIA EDYCJA PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

   Zespół Szkół w Dydnia już po raz trzeci uczestniczy w programie CEO „ Szkoła z klasą 2.0”. W tym roku walczymy o tytuł szkoły eksperckiej. Warunkiem jest wzorowe wykonanie zadań wyznaczonych przez organizatorów przez minimum trzech nauczycieli. W programie bierze udział zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum.

Zadania w programie będą realizowali nauczyciele:

Szkoła podstawowa                                                          Gimnazjum

E.Kopija-Piskorowska                                             W. Pocałuń

E.Kafara                                                                B.Malawska

M.Szajnowska                                                        P.Szul

A.Kot                                                                    Z.Sokołowska-Chorążak

J.Kłodowska                                                          K.Pytlowany

G.Indyk                                                                Z.Kowalczyk

D.Toczek                                                              T.Głuszak

Koordynatorem programu w obu szkołach jest Z.Wojnowska.

   Jako pierwsze zadanie dla nauczycieli jest przygotowanie TARGÓW 2.0. Będą one miały na celu przypomnieć zasady KODEKSU 2.0 i pokazać ich krytyczny wymiar, szczególnie nowym uczniom. W ramach Targów uczniowie przygotują i przeprowadzą dla swoich kolegów i koleżanek ćwiczenia uczące konkretnych umiejętności związanych z wybraną zasadą. Każdy nauczyciel ze swoją grupą zorganizuje stanowisko 2.0.

   Programem powiązanym ze „ Szkołą z klasą 2.0” jest „ Aktywna edukacja”. Prowadzony jest w ramach projektu „ Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest ORE. Nasi nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do programu, będą uczestniczyli w kursach e-learningowych, w trakcie których „ zapoznają się z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ich roli w programie. Będą realizowali zadania i przedstawiali ich efekty na platformie internetowej. Kursy prowadzone przez CEO mają charakter coachingowy. Opierają się na indywidualnej relacji uczestnika oraz moderatora, który wspiera refleksję nad prowadzonymi działaniami informacją zwrotną” ( materiał zaczerpnięty z http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/o-programie/informacje-ogolne) . Uczestnicy  programu zostali podzieleni na lokalne sieci współpracy i grupy, np. polonistów, historyków czy matematyków. W naszej szkole w programie „ Aktywna edukacja” biorą udział: Zofia Wojnowska, Jolanta Kłodowska, Zbigniew Kowalczyk, Piotr Szul.

 

 

Piotr Szul - projekt Szkoła z klasą 2.0

WizualizacjaŚcieżki edukacyjnej przyrodniczo-turystycznej pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie(film_skompresowany *.7z)

Katarzyna Pytlowany - projekt Szkoła z klasą 2.0

Dydnia_moja_mała_ojczyzna_(film_skompresowany *.7z)

Blog Magdaleny Drozd i Eweliny Piegdoń

http://blogiceo.nq.pl/mystralla

ANKIETA 2.0

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety 2.0. Jest ona anonimowa i ma na celu zebranie informacji na temat wykorzystywania w szkole TIK oraz funkcjonowania Kodeksu 2.0. Ankietę przekazać koordynatorowi.  pobierz format *.doc

Learningapps

Polecam wszystkim nauczycielom, a w szczególności nauczycielom 2.0, aplikację learningapps.org. Jest to aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być przez nauczyciela wykorzystane, bądź zmieniane, czy tworzone własne. Udanej i owocnej zabawy z uczniami!

Zofia Wojnowska

 

Projekty edukacyjne w Szkole z klasą 2.0

   Projekt edukacyjny to metoda, którą od lat promuje program Szkoła z klasą 2.0. Na metodę tą składają się trzy zadania: planowanie projektu, realizacja oraz prezentacja, która odbędzie się na Szkolnym Festiwalu Nauki.

   Projekt edukacyjny to, zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązującym od września 2010 r. , „ zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod”. Projekt może być krótki ( 2-4 tygodnie), średniej długości ( 1-2 miesiące) lub długi ( kilka miesięcy). Może być dziełem pracy dwojga, trojga uczniów lub angażować nawet 20 osobową grupę. Projekt propaguje pracę zespołową, uczy współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Na każdym etapie projekt wymaga zaangażowania od nauczyciela, np. zaproponowania uczniom ciekawego zakresu tematycznego, przybliżenia im wybranych problemów, pomocy w zorganizowaniu pracy zespołowej. Uwalnia jednak nauczyciela od rutyny, pozwala mu odkryć możliwości uczniów, zazwyczaj przynosi dużą satysfakcję.

   W naszej szkole projekty są realizowane na każdym etapie edukacyjnym. Oto projekty szkoły podstawowej i gimnazjum:

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

1.    Witold Pocałuń „ Kto układ równań rozwiąże za mnie?”

2.    Beata Malawska „ Wpływ zanieczyszczeń na środowisko”.

3.    Piotr Szul „ Ścieżka edukacyjna przyrodniczo – turystyczna pieszym szlakiem spacerowym w Obarzymie – wizualizacja”.

4.    Zofia Sokołowska-Chorążak „ Chcielibyśmy < Wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia>”.

5.    Katarzyna Pytlowany „ Dydnia – moja Mała Ojczyzna”.

6.    Zbigniew Kowalczyk „ Gimnazjalna Kronika Filmowa”.

7.    Teodora Głuszak” Wirtualne znajomości – tak, czy nie”.

1.    Elżbieta Kopija- Piskorowska „ British and American English” ( II etap Ed.)

2.    Andrzej Kot „ Poznajemy planety Układu Słonecznego” ( II etap Ed.)

3.    Grażyna Indyk „ Światem rządzą liczby” ( II etap Ed.)

4.    Ewa kafara „ W królestwie zwierząt” ( I etap Ed.).

5.    Małgorzata Szajnowska „ Życie na łące – owady” ( I etap Ed.)

6.    Jolanta Kłodowska „ Sławne Polki” ( II etap Ed.).

7.    Dorota Toczek „ W świecie motyli” ( I etap Ed.).

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁU 2.0 W ZESPOLE SZKÓŁ W DYDNI

DZIAŁANIA

I Rozpoznajemy zasoby szkoły i dyskutujemy nad wprowadzeniem zmian w pracy szkoły

Nasze cele

Zadania

Odpowiedzialni

Terminy

Organizujemy sobie pracę tak, by efektywnie wykorzystać sprzęt znajdujący się w szkole.

1.      Spis zasobów sprzętowych szkoły.

2.      Spis dostępnych programów na poszczególne przedmioty.

3.      Stworzenie planu pracy nauczycieli 2.0.

     Informatycy

 

 

Zespół 2.0

  Listopad - grudzień

Szkolenie nauczycieli

 

 

 

 

 

Stworzenie WDN w zakresie:

1.      Wykorzystania w pracy tablic interaktywnych.

2.      Umieszczania własnych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK na internetowej stronie szkoły( e-biblioteka materiałów szkolnych).

3.      Projekt jako aktywizująca metoda pracy z uczniami w kształceniu zintegrowanym.

4.      Jak korzystać z zasobów platformy nauczycielskiej 2.0.

Nauczyciele 2.0

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Szkolenie uczniów

 

 

 

 

1.      Jak stworzyć własne blogi.

2.      Jak pracować metodą projektu.

3.      Lekcje w sali z tablicą interaktywną . Zadanie Uczymy innych.

Zofia Wojnowska

Zofia Sokołowska – Chorążak

Zofia Wojnowska

Cały rok

II Uatrakcyjniamy nauczanie i komunikowanie się

Tworzymy wspólne zasady komunikowania się w sieci.

 

 

 

 

 

 

1.      Tworzenie darmowych kont dla uczniów np. Google, Blogger.Czat na stronie internetowej szkoły.

2.      Zakładanie uczniowskich blogów.

3.      Komunikowanie się poprzez e-maile.

4.      Współudział uczniów w prowadzeniu lekcji.

5.      E-biblioteka materiałów wypracowanych przez uczniów.

6.      E-biblioteka materiałów nauczycielskich.

7.      Bezpieczeństwo w sieci.

8.      Prawa autorskie, materiały na licencji.

Nauczyciele i uczniowie biorący udział w programie

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Modyfikujemy stronę internetową szkoły.

Prowadzenie  podstrony „ Szkoła z klasą 2.0” na stronie internetowej szkoły.

P. Szul

E.Kopija-Piskorowska

grudzień

Wykorzystanie świetlicy szkolnej do prezentacji prac uczniowski.

Przeszkolenie uczniów w temacie prezentacji swoich prac i obsługi sprzętu multimedialnego znajdującego się na świetlicy szkolnej.

Uczniowie uczestniczący w programie.

styczeń

III Jak zorganizujemy Targi 2.0 i zrealizujemy projekt edukacyjny

Przygotujemy się do realizacji zadania TIK – Targi 2.0 oraz projekt edukacyjny.

 

 

 

 

 

1.      Zorganizujemy szkolenie w zakresie realizacji projektów edukacyjnych ( krok po kroku),

Nauczyciele i uczniowie.

2.      Wyznaczymy opiekunów projektów.

3.      Zorganizujemy szkolenie dla uczniów w zakresie tworzenia i udostępniania w sieci materiałów edukacyjnych.

4.      Bezpieczeństo

A.Kot

Z.Sokołowska-Chorążak

 

P. Szul

 luty

IV Tworzymy e-bibliotekę materiałów szkolnych

Nasze pomysły na e-lekcje.

1.      Tworzymy listę pomysłów na efektywne nauczanie i uczenie się z TIK.

2.      Wykaz stron WWW przydatnych nauczycielom i uczniom.

3.      Tworzenie e-biblioteki szkolnej:

Ø  E-lekcje

Ø  E-lektury

Ø  E-projekty

Ø  E-zadania domowe

Uczestnicy programu

Administrator internetowej strony szkoły

II semestr

V E-wiadomości. Multimedialna gazetka internetowa

Tworzymy szkolną gazetkę multimedialną „ Jadwiżanka”

1.      Rejestracja uczniów na platformie WWW.juniormedia.pl i redagowanie gazetki on-line.

2.      Stworzenie redakcji gazetki, osób odpowiedzialnych za zadania projektowe ( modyfikacja składu redakcyjnego).

Nauczyciele i uczniowie uczestniczący w programie.

Marzec - kwiecień

VI Realizacja zadań „ Szkoły z klasą 2.0”

Pracujemy nad realizacją zadań wyznaczonych przez organizatorów programu.

Realizacja zadań „ Szkoły z klasą 2.0”.

Wszyscy uczestnicy programu

Cały rok

VII Ewaluacja

Sprawdzamy efekty naszych całorocznych działań.

Dobre praktyki TIK.

1.      Karty ewaluacji.

2.      Blogi uczniowskie.

3.      Gazetka „ Jadwiżanka”

4.      Komentarze na blogach.

Uczestnicy programu

Na bieżąco

                                 
 

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia - prezentacja.ppt

 

PLAN PRACY NAUCZYCIELI 2.0 NA TARGI 04.12.2013 R.

Imię i nazwisko nauczyciela

Grupa ucz.

Temat stoiska

Nr sali

Zofia Wojnowska

Klasa Vb

Zobacz co to jest prezi?

Ja prowadzić e-gazetkę?

      22

Witold Pocałuń

Kl Ia

Wizualizacja pracowni - prezentacja

       202

Beata Malawska

Kl. IIb

Wodór i dwutlenek węgla interaktywnie

        7

Zofia Sokołowska - Chorążak

IIIa,b

Literacka podróż w czasie i przestrzeni. Nowe szaty klasyki.

Świetlica szkolna

Piotr Szul

IIIb

Zjawiska Układu Słonecznego w 3D

         29

Katarzyna Pytlowany

Ib

Folder – niezbędnik mieszkańca Gminy Dydnia

          7

Teodora Głuszak

III a

Jak efektywnie szukać informacji w Internecie.

ICMj

Elżbieta Kopija-Piskorowska

VIb

Ćwiczenia interaktywne w Internecie sposobem na powtórzenie wiadomości z j.angielskiego.

        202

Andrzej Kot

IVb

Podróż do epoki dinozaurów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

            8

Grażyna Indyk

VIa

Przydatne strony WWW w nauce matematyki.

 Świetlica szkolna

Ewa Kafara

Małgorzata Szajnowska

II i III – kształcenie zint.

„ Pracuj z klasą” – interaktywne gry i zabawy – wykorzystanie tablicy interaktywnej.

     34

Jolanta Kłodowska

VIb

Prezentujemy siebie i swoje miejscowości

        27

Dorota Toczek

   III

Moja miejscowość za 100 lat

         34

Zbigniew Kowalczyk

IIb

Prezentacja Szkolnego Klubu Wolontariatu.

       świetlica

Zbigniew Kowalczyk

IIb

Prezentacja Szkolnego Klubu Wolontariatu.

       świetlica

 

 

Dyrektor Szkoły Zaprasza

Zaloguj >

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

sonda

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.