Logo Dydnia ZS - Zespół Szkół w Dydni

Szkoła tolerancji

 

Rok szkolny 2019/2020

W semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 będziemy kontynuowali udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Tolerancji”. Skoncentrujemy się na temacie WSPÓLNOTA.

„W polskim życiu publicznym trudno napotkać głosy, które deprecjonowałyby jego wartość – a jednocześnie równie trudno odnaleźć konsensus, co właściwie miałoby ono znaczyć. Poważna refleksja nad jego sensem skłania do zadania sobie pytań: co nas łączy, a co dzieli? W oparciu o jakie wartości i cele należy budować więź społeczną? I może przede wszystkim – w jaki sposób budować możemy wspólnotę silną i bliską, a jednocześnie otwartą na różnorodność jej członków, ich osobistą podmiotowość i godność?”

( materiał https://szkolatolerancji.ceo.org.pl/aktualnosci/nabor-6-edycja-szkoly-tolerancji)

Przyjrzymy się więc naszej wspólnocie, której jesteśmy przecież częścią: klasie, szkole, miejscowości. Naszym zadaniem będzie także zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole Dnia Różnorodności. Obchodzony jest on 21 maja na całym świecie, a został ustanowiony w 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pokażemy, że tworzymy wspólnotę, dla której ważne są takie wartości jak lojalność, empatia, szacunek, odpowiedzialność.

Nauczyciele i nauczycielki wezmą udział w specjalnym kursie internetowym (początek: 16 marca),  którego celem jest dostarczenie wiedzy, praktycznych ćwiczeń i inspiracji do przeprowadzenia własnych zajęć z uczniami i przygotowania Dnia Różnorodności.

Koordynatorką programu w szkole jest Zofia Wojnowska.

Nauczyciele wspierający: Jolanta Kłodowska, Monika Kij.


webinar Szkoła Tolerancji

Scenariusze lekcji:

 We wrześniu tego roku szkolnego rozpoczęliśmy swój udział w ogólnopolskim programie Szkoła Tolerancji. Uczniowie i nauczyciele wykonywali sukcesywnie zadania przewidziane programem. Niestety pandemia uniemożliwiła nam aktywny udział w niektórych zadaniach, ale nie zrezygnowaliśmy z programu i online finiszujemy. 21 maja rozpoczęły się obchody Dnia Różnorodności, które mają podsumować program. Zakończą się 4 czerwca 2020 r. Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych aktywności na stronie facebookowej programu https://www.facebook.com/events/1375790952612281/  oraz do uaktywnienia się samemu.Czytajcie i dodawajcie swoje posty.


Oto mapa myśli dotycząca wspólnoty, różnorodności i dobrych miejsc w szkole, utworzona przez uczniów biorących udział w programie " Szkoła Tolerancji". To było jedno z zadań do wykonania podczas Festiwalu Różnorodności.

Mapa_dobrych_miejsc.pdf

Rożnorodnośc.pdf


Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Festiwalu Projektów Młodzieżowych


 10 czerwca w godzinach 10.00-17.00 uczennice klasy VIa – Jagoda Brewczak i Wiktoria Adamska, uczennica klasy VII – Zuzanna Adamska ,uczniowie kl. VIII – Natalia Kędra i Szymon Chorążak,  brali udział w Ogólnopolskim Festiwalu Projektów Młodzieżowych online wraz ze swoimi opiekunkami: Zofią Wojnowską, Jolantą Kłodowską i Moniką Kij. Festiwal składał się z kilku etapów. Uczniowie mieli do wyboru webinary z:
Justyną Suchecką, dziennikarką i pisarką: “Młodzi zmieniają świat”,
Adamem Wajrakiem, dziennikarzem i przyrodnikiem: “Puszcza Białowieska. Ostatni Las”,
Anną Książek, podróżniczką dookoła świata “Każdy może zmieniać świat”.

Ponadto  uczestniczyli w moderowanej rozmowie podsumowującej projekt" Szkoła Tolerancji". Mówili o tym, czego się nauczyli i doświadczyli we wspólnej pracy. Przedstawili organizatorom i innym uczestnikom festiwalu dwa kolaże dotyczące Dnia Różnorodności.

Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w "Interaktywnej grze" Chcemy mieć wpływ
Nauczyciele natomiast uczestniczyli w podkaście " We własnym pokoju" – była to rozmowa z panią Natalią de Barbaro – psycholożką i trenerką. Tematem był dobrostan nauczyciela w czasie nauczania zdalnego.

Festiwal zakończył się podsumowaniem rozmów w wirtualnych pokojach, powstały mapy myśli, na których widnieją także nasze pomysły i przemyślenia.


Rok szkolny 2018/2019

16 listopada Dzień Patrioty/Patriotki XXI wieku

16 listopada był w naszej szkole dniem szczególnym. Obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Patrioty/Patriotki XXI wieku, w ramach Szkoły Tolerancji. To program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który uczy młodych ludzi poszanowania wartości i praw drugiego człowieka - tolerancji.

Od września nauczyciele wraz z uczniami podejmowali na godzinach wychowawczych tematy związane z tolerancją, prawami dziecka i człowieka. Szczególne miejsce zajęł zaś Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. To z jej działalnością zapoznawaliśmy uczniów. W listopadzie natomiast powstały piękne plakaty na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz plakaty o Irenie Sendlerowej. Każda klasa ozdobiła swoje drzwi kotylionami, a 16 listopada odbyła się gra korytarzowa, którą przygotowali uczniowie klas VI i VIII. Pytania dotyczyłyy historii Polski i postaci Ireny Sendlerowej. W obchody Dnia Patrioty/Patriotki pięknie wpisały się konkursy organizowane przez nauczycieli,np. życzenia dla Niepodległej. Oprócz tego uczniowie klasy Va  wraz z wychowawczynią Zofią Wojnowską, która jest jednocześnie koordynatorem programu Szkoła Tolerancji, zorganizowali rozgrywki sportowe, na które sportowcy ubrali się w biało - czerwone stroje.

https://padlet.com/malina_janusz1/zy0n02r194jt


Rozpoczynając z uczniami przygodę w " Szkole Tolerancji" miałam na celu uświadomienie im, jak bardzo ważne w życiu człowieka są pewne wartości: zrozumienie, poszanowanie godności ludzkiej, otwartość, tolerancja. Na zajęciach dodatkowych rozmawialiśmy oproblemach współczesnego świata, m.in o uchodźcach i antysemityźmie. Przewodnikiem dla nas w tym roku był narzędziownik z myślami Jacka Kuronia, polskiego działacza społecznego, człowieka o silnej woli, charakterze i po prostu dobrego człowieka. Finałem był konkurs na plakat o współczesnych patriotach i gra korytarzowa na temat współczesnego patriotyzmu, w której nie zabrakło też historii Polskich walk narodowowyzwoleńczych. Gra korytarzowa została zorganizowana  16 listopada ( w tym dniu podobne gry odbywały się w całej Polsce) na drugim piętrze szkoły przez uczennice klasy VIIa: Klaudię Terchę, Dominikę Pocałuń, Annę Pocałuń, Emilię Marszałek, Sabinę Pocałuń, Martynę Bluj.


Rok szkolny 2017/2018

W tym roku zmieniamy formułę i zachęcamy Was do realizacji projektu edukacyjnego już od pierwszych dni września.

Wiosną i latem wraz z Liderami i Liderkami Szkoły Tolerancji i Danutą Kuroń z Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia opracowaliśmy dla was Narzędziownik Patrioty_ki XXI w., bo uważamy, że patriotyzm to jeden z najważniejszych tematów obecnych we współczesnej debacie publicznej . To jak będziemy o nim rozmawiać z uczniami jest dziś kluczowe dla walki ksenofobią i stereotypami.

Narzędziownik Patrioty_ki XXI w. poprowadzi was krok po kroku i pomoże w realizacji projektu uczniowskiego poświęconego wartościom i cechom jakimi powinni kierować się współcześni patrioci i patriotki.

Przewodnikiem po publikacji jest Jacek Kuroń społecznik, działacz, polityk, którego myśl społeczna mogłaby być ważnym głosem w dyskusji o współczesnym patriotyzmie. Ideą jest jednak zachęcenie młodzieży do szukania współczesnych patriotów w waszych miejscowościach i środowiskach.

We wrześniu proponujemy wam udział w bezpłatnym webinarium, które pokaże jak korzystać z Narzędziownika i pracować z uczniami we wrześniu i październiku, by przygotować się do listopadowego finału – Dnia Patrioty_ki XXI w.

Zależy nam by finał odbył się jednego dnia we wszystkich szkołach – w czwartek 16 listopada podczas Dnia Tolerancji. Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie zmobilizować się i działać solidarnie budując alternatywę dla patriotyzmu krwi i ziemi. Alternatywę której hasłami są wolność, odpowiedzialność społeczna, równość, dialog i zaangażowanie społeczne.

Zapisując się do programu otrzymacie:

Publikację Narzędziownik Patrioty_ki XXI w. w wersji papierowej i on-line

Publikacje i materiały metodyczne CEO i Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej

Możliwość udziału w dwóch webinariach – początkowym i podsumowującym

Wsparcie lokalne naszych liderów i liderek, którzy organizują Dzień Patrioty_ki XXI. w swoich szkołach w różnych regionach kraju

Możliwość współtworzenia ogólnopolskiej sieci nauczycieli i nauczycielek realizujących Dzień Patrioty_ki XXI w.

Publikację swoich działań na stronie internetowej CEO i blogu programu

Certyfikat udziału w programie.


Prezentacja o tolerancji (8.05.2015 r.) pobierz (pobieranie z dysku GOOGLE, rozmiar ok. 36 MB)


Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie II gimnazjum

Temat: Dyskryminacja, równość płci, przemoc.

Cele lekcji:

  • Dokonam refleksji nad przyczynami i skutkami używania słów, które wyrządzaja krzywdę.
  • Zrozumiem, jak ludzie reagują na różne słowa.
  • Zrozumiem na czym polegają granice swobody wypowiedzi.
  • Poznam sposoby przeciwstawiania się językowi, który krzywdzi.

 

Przebieg zajęć:

1. Najpierw wyświetliłam na tablicy Artykuł 13 Konwencji o Prawach Dziecka. Zwróciłam uwagę na to, że Konwencja przyznaje dzieciom prawo do swobodnej wypowiedzi, ale także wyraźnie ogranicza takie korzystanie z niej, które narusza dobre imię osób drugich.

2. Następnie zadałam ucznim pytania i poprosiłam o odpwoedź ( tak jak w scenariuszu " Słowa, które ranią":

  • Czy zawsze powinniśmy mówić to, co nam się podoba?

Uczniowie odpowiadali różnie. Dziewczynki twierdziły stanowczo, że nie. Nie można mówić " co ślina na język przyniesie". Są granice i trzeba je znać. Chłopcy mieli odmienne zdanie. Sugerowali, ze skoro mają wolność słowa, to dlaczego mają się pilnować. Tym bardziej jeśli ktoś ich obraża, to nie chcą być dłużni. Choć sami przyznali także, ze niektóre stwierdzenia, opinie kierowane do nich bolą.

  • Czy powinno się nałożyć jakieś ograniczenia na nasze wypowiedzi o tym, co myślimy ?

I znowu dziewczyny konsekwentnie twierdziły, ze tak. Muszą być pwene granice, nie można wszystkigo i wszędzie mówić. Chłopcy chcieliby mieć swobodę.

  • Jaki rodzaj języka może naruszać prawa innych ludzi?

Tutaj wszyscy stwierdzili, że wulgaryzmy, słowa czy wyrażenia obraźliwe dyskryminujące.

  • Jaki rodzaj języka może naruszać reputację innych ludzi?

Uczniowie tutaj też chylili się ku pomówieniom, kłamstwom.

3. Na tym etapie zajęć rozdałam uczniom po 3 karteczki samoprzylepne i poprosiłam, aby napisali po jednym przykładzie komentarzy czy obraźliwych słów, które były kierowane w stosunku do nich lub do ich kolegów czy koleżanek. Narysowałam na flipcharcie tabelę ( trochę inaczej jak w scenariuszu) i poprosiłam, aby uczniowie przylepili karteczki odpowiednio do narysowanych tabel, według ich uznania. Muszę przyznać, że tabela po uzupełnieniu dała mi wiele do myślenia. Wydawało mi się, ze w mojej szkole nie ma nietolerancji, a o dyskryminacji nie ma mowy! Jednak, uczniowie wiele komentarzy umieścili w tabeli poniżajace, bardzo bolesne. Znaczy to, że czują się źle słysząc takie komentarze, wyzwiska. Jednak nic z tym nie robią, nie rozmawiają ze sobą, nie skarżą się.

4. Dyskusja: w dyskusji wszyscy doszli do wniosku, że nie można stosować języka, który krzywdzi innych. nawet tak radykalni chłopcy doszli do wniosku, że to, co ich boli, boli także innych. Wszyscy ulepieni jesteśmy z tej samej gliny. Dlatego też warto o takich sytuacjach rozmawiać z dowrosłymi, którzy mają prawo działać na rzecz wyeliminowania takiego języka z codziennego użycia.

5. Na koniec przeprowadziłam ćwiczenie : Bitwa o pomarańczę. Myślałam, że sprawa zakończy się szybko. Jedna z drużyn przejmie pomarańczę i koniec. Jednak uczniowie rozpoczęli bitwę od negocjacji. Przekonywali się nawzajem o potrzebie danej części, by na koniec wypracować rozwiązanie. Podzielili pomarańczę na pół.

mgr Zofia Wojnowska

Prezentacja: Czy znasz swoich sąsiadów? pobierz

Op.: P. Sz.


29.01.2017r. Infografiki 


 

W dniach 14.11-24.11.2016 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja, mająca na celu promowanie wśród uczniów tolerancji. Każda klasa wykonała plakat i stworzyła klasowe zasady tolerancji. Ponadto wśród uczniów gimnazjum została przeprowadzona ankieta na temat tolerancji i dyskryminacji. Z analizy ankiety wynika, że jesteśmy bardzo tolerancyjni i świadomi tego, że wśród nas żyją także mniejszości narodowe, którym należy się odpowiedni szacunek.

ANKIETA DOTYCZĄCA  STOSUNKU DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH pobierz

Z. Wojnowska 

op.: P.Sz.


SZKOŁA TOLERANCJI

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniaja po pozorach. Z czasem to się zmienia, zwłaszcza pod wpływem rówieśników. Pojawiają się wtedy trudne pytania i wątpliwosci. Zadanie rodziców i nauczycieli jest pomoaganie dzieciom i młodzieży w przystosowywaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na innego.Młodzi ludzie nie są uczeni jak reagować na akty przemocy czy nietolerancji. Niewiele dowiadują się o osobach dyskryminowanych, nie kształtuja odpowiednich kompetencji potrzebnych do życia w wielokulturowym społeczeństwie. Projket Szkoła Tolerancj ma pomóc nauczycielom poruszać te trudne tematy. Będziemy mieli możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowoscią, walką z uprzedzeniami i stereotypaminarodowościowymi, etnicznymi i religijnymi. Projket ma przybliżyć uczestnikom wielokulturową przeszłość Polski, pobudzić do  krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojacych zjawisk, które miały i maja miejsce w naszym kraju.

Projekt będzie pomagał realzować jeden z podstawowych kierunków polityki oswiatowej państwa" Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości."

Mentorami kursu e-learningowego, moderatorami bloga oraz autorami materiałów merytorycznych staną się praktycy - nauczyciele nagrodzenie bądź wyróżnieni w organizowanej od 2006 roku Nagrody im. Ireny Sendlerowej " Za naprawianie świata". Sa to wybitni pedagodzy, którzy wychowuja i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych.

http://blogiceo.nq.pl/dlatolerancji/

op.: P.Sz.


        Od września Szkoła Podstawowa w Dydni przeprowadzała z uczniami cykl lekcji w ramach ogólnopolskiego programu Szkoła Tolerancji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Miał on przybliżyć uczestnikom wielokulturową przeszłość Polski, pobudzić do krytycznego myślenia, zwracania uwagi na problemy dyskryminacyjne.Wiosną i latem wraz z Liderami i Liderkami Szkoły Tolerancji i Danutą Kuroń z Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia organizatorzy opracowali dla uczestników  Narzędziownik Patrioty_ki XXI w

        Narzędziownik Patrioty_ki XXI w. poprowadził nas krok po kroku i pomógł w realizacji projektu uczniowskiego poświęconego wartościom i cechom jakimi powinni kierować się współcześni patrioci i patriotki.Przewodnikiem po publikacji jest Jacek Kuroń społecznik, działacz, polityk, którego myśl społeczna mogłaby być ważnym głosem w dyskusji o współczesnym patriotyzmie. Ideą jest jednak zachęcenie młodzieży do szukania współczesnych patriotów w waszych miejscowościach i środowiskach.

        W związku z tym w SP w Dydni odbyły się lekcje o patriotyźmie wg. Narzędziownika. W ich efekcie uczniowie odpowiedzieli sobie na pytania, kto może być współczesnym patriotą/pattriotką w moim środowisku i jakimi cechami powinna odznaczać się ta osoba. W szczególny sposób omawialiśmy tematy związane z antysemityzmem, holokaustem i ich wpływem na sposób myślenia współczesnych Polaków. Powstały plakaty, które zostały umieszczone na korytarzu głównym szkoły.

Dzień 16 listopada był podsumowaniem działań projektowych w całej Polsce, a przystąpiło do niego ok. 100 szkół. W tym dniu obchodziliśmy Dzień Patrioty_Patriotki XXI wieku. Uczniowie zorganizowali grę korytarzową, która oparta była na przemyśleniach Jacka Kuronia, ale też poruszała problemy historii Polski i współczesnego patriotyzmu.

Dyrektor Szkoły Zaprasza

Zaloguj >

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

sonda

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.